Toelichting Motorkeuringen

kenteken papieren: Bij bouwjaar wordt vermeld het jaar waarin de motor voor het eerst in gebruik is genomen. Voor geïmporteerde motoren wordt dit vastgesteld aan de hand van de voorliggende bescheiden. Erik van Lent Motorkeuringen aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake onjuistheden vermeld op deze bescheiden.

electrische installatie: Wordt beoordeeld op werking. Hierbij worden accu, spanningsregelaar en laadstroom van dynamo d.m.v. metingen gecontroleerd.

frame , achterbrug, benzinetank en kuipdelen: worden uitwendig visueel op (overmatige) roest-inwerking beoordeeld. De inspectieresultaten kunnen derhalve niets weergeven omtrent het stadium van de inwendige roestinwerking. Wanneer een motor schade heeft gehad wordt hierover een opmerking gemaakt indien dit consequenties heeft voor de verkeersveiligheid en de bedrijfszekerheid, dan wel van invloed is op de kwaliteit van de motor. Goed uitgevoerd spuitwerk heeft geen negatief effect op de kwaliteit. De beoordeling van de kwaliteit van het uitgevoerde schadeherstel geschiedt op basis van de algemene indruk hiervan door de keurmeester. Delen worden hiertoe niet gedemonteerd en er vinden geen metingen plaats. Sporing van frame wordt tijdens de proefrit gecontroleerd.

motor en toebehoren
: De motor wordt tijdens de proefrit beoordeeld op prestatie en op aanwijzingen welke op overmatige slijtage kunnen duiden zoals abnormale geluiden. Afstelling van carburateurs en/of het brandstofinspuitsysteem. Het koelsysteem wordt visueel gecontroleerd op lekkage en d.m.v. een antivries meting. Indien er aanwijzingen zijn dat er sprake is van overmatig olieverbruik van de motor dan wordt dit in het keuringsrapport vermeld. De mate van olieverbruik is tijdens de keuring niet vast te stellen. Hiervoor is een rit over lange afstand noodzakelijk. Een hoog olieverbruik duidt in de regel op gevorderde motorslijtage. De conditie van de zuigerveren en kleppen kan d.m.v. een compressiemeting worden gecontroleerd. Tevens kan er een motorolie analyse worden gedaan door gebruik te maken van de Motor checkup test. Beide testen zijn niet standaard in de keuring opgenomen, maar kunnen tegen meerprijs worden uitgevoerd.

stuurinrichting en wielophanging: De onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (in het algemeen alle draai- en scharnierpunten) worden beoordeeld op overmatige slijtage. De werking van schokdempers wordt visueel op lekkage en tijdens de proefrit beoordeeld. Hierbij geldt als maatstaf het gemiddelde van het betreffende merk en type motor. Banden worden beoordeeld op profieldiepte, maat, jaartal, uitwendige waarneembare beschadigingen en een afwijkend slijtagebeeld. Erik van Lent Motorkeuringen adviseert vervanging bij een profieldiepte vanaf 2,0mm of minder.

remmen: Naast een controle op goede werking van de remmen wordt ook de slijtage beoordeeld van de zichtbare remdelen, alsmede de conditie van remleidingen en remslangen. In geval van trommelremmen wordt uitsluitend via het eventuele aanwezige inspectiegat geïnspecteerd. Dikte van remschijven worden beoordeeld op basis van de bij ons ter beschikking zijnde gegevens. Gezien de complexiteit van deze maten kunnen hier afwijkingen met fabrieksgegevens aan de orde zijn. Het hydraulische gedeelte van het remsysteem wordt uitwendig gecontroleerd op lekkage en de vloeistof wordt op vocht gecontroleerd d.m.v. een meting.

koppeling en aandrijving : De koppeling wordt beoordeeld op een goede werking en voor zover de constructie dit mogelijk maakt, de mate van slijtage. Eventuele overmatige slijtage van de koppeling en aandrijving worden o.a. beoordeeld op grond van abnormale geluiden tijdens de proefrit. Bij de versnellingsbak zijn bovendien de ervaringen tijdens het schakelen bepalend voor het oordeel over de werking en de mate van slijtage. Ketting en tandwielen, transmissiedempers en stofhoezen worden afzonderlijk op slijtage en/of beschadigingen gecontroleerd voor zover de constructie dit mogelijk maakt.

uitlaatsysteem: Wordt uitwendig visueel op (overmatige) roest-inwerking gecontroleerd. De inspectieresultaten kunnen derhalve niets weergeven omtrent het stadium van de inwendige roestinwerking. Ophanging en bevestiging worden gecontroleerd en er wordt gecontroleerd of het uitlaatsysteem gasdicht is. Er wordt geen dB meting verricht en voor overschrijding hiervan zijn wij niet verantwoordelijk.

audio/navigatiesystemen : De controle op audio en navigatiesystemen beperkt zich tot het in- uitschakelen.

algemeen: De proefrit wordt gehouden in de directe omgeving van de keuringslocatie. De keurmeester is niet in staat het voertuig op alle snelheden te beoordelen. Zeker vindt er geen beoordeling plaats boven de wettelijk toegestane snelheden. Erik van Lent Motorkeuringen acht zich dan ook niet aansprakelijke voor onvolkomenheden welke zich boven deze snelheden manifesteren.